O?USO?Ui??ai???Ui??Oi??U? O?Ui??U?-ai???Oi??U?

Oi??USUi?? O?USO?U?ai???Ui??Oi?? O?USO?O?Oi?? Ui??U?O?US O?U?U?Oi??USO? Ui??Oi??O?U?O? Ui??USai???O?U?Ui??O? O?Oi?? USU? U?Ui??Oi??U?Oi??US U?Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??O?USO?O? Oi??Ui??Oi?? Oi??USUi?? U?Ui??Oi??U?Oi??US O?Ui??USOi??O?Ui?? O?Ui??Oi??Ui??US Ui??Oi??Oi??Ui??U?O?ai???Ui??Oi?? O?Ui?? Ui??U?U?Ui??USO?ai???Ui??Oi??US O?O?USUi??US O?O?O? USOi??U?O?O? O?Ui?? Ui??Ui??USUi?? O?Ui??USUi?? O?Oi??USO?O?U?US Ui??Oi??Oi??Oi?? U?Oi??U?O?Ui?? O?Oi?? Oi??USUi?? Ui??USO?O? Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?.
U?Ui??Oi??U?Oi??US Ui??USO?Oi?? O?O?US (Blue Laser) O?Oi?? O?Oi??Ui?? 2000 Ui??USUi??Oi??O?US O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi??Ui?? Ui??O?Oi??U?US O?O? U?Ui?? O?Oi?? U?Oi??Ui??O? Oi??Oi??USU?O?USUi??US O?Oi??Oi??US U?Oi??Ui??O? DVD O?U?O? U? Oi??O? O?U?US O?Oi??U?O?ai???Ui??Oi??US Ui??Oi??Oi??Oi??US Ui??U?Ui?? O?U?Ui??US Oi??Ui??Oi??USO? Ui??USai???O?O?. O?Oi?? Oi??USUi?? U?Ui??Oi??U?Oi??USO? Oi??Oi??Ui??Oi??O?Oi??O? Oi??U? O?O?Ui?? Oi??U?US Ui??U?Oi??ai???Ui??Oi??US U?O?Oi??O?Ui?? Oi??O? Oi??Oi??USUi?? USU? Ui??USO?Oi?? O?O?US Oi??U?Oi??Ui??O?Ui?? Ui??USai???O?U?Ui??O? U? Oi??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Oi??USOi??Ui??ai???O?Oi??O?US Oi??Oi??Ui?? O?USO?O?Oi??US Oi??O? Oi??Oi??Ui??Oi??O?Oi??O? O?Oi?? Ui??Ui??Oi??USO?Ui?? O?Oi?? Ui??USO?Oi??Ui??Oi??US Ui??Oi??Ui??O? (U?Ui?? Oi??U?Ui?? Ui??U?Oi?? O?Ui??Ui??O?O?Oi??US O?Oi??Oi??Ui??O? U? O?Oi??Oi??US Oi??Oi??USOi??Ui??ai???O?Oi??O?US Oi??Oi??Ui??Oi??O?Oi??O? Oi??U?US DVD Ui??Oi?? O?Ui?? U?Oi??Oi?? Ui??USai???Oi??U?Ui??O?) U?Oi??U?O? O?Oi??Oi??O?.
O?Oi??Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Oi?? O?Oi??Ui?? 2006 U? U?O? Oi??O? Oi??U?O? U? Oi??USO?Ui??Oi??US U?Oi??Oi??U?Oi??Ui?? O?Oi?? O?Ui??USUi??Ui?? O?Oi??Oi??O? O?Ui??O? O?USO?U?ai???Ui??Oi??US O?Ui??U?-ai???Oi??US Ui??USUi??Oi??O?US Oi??Oi??USU?Oi??Ui?? Oi??U?O? Oi??Oi?? O?Oi?? O?Oi??O?Oi??Oi?? U?USO?Oi?? U?Oi??O?Ui??O?Oi?? Oi??USUi?? O?Oi?? Oi??Oi??Ui??US O?U?O? U?Ui?? O?Oi??O?USO?Ui??Oi?? O?Oi?? Ui??U?Oi??O? Ui??U?U?Ui??USO? Oi??U?Ui??Oi??Ui??U? Ui??O?O? Oi??USUi?? U?Ui??Oi??U?Oi??US O?Oi?? Oi??Oi??USU?Oi??Ui?? O?Ui?? O?Oi??USUi??ai??? Oi??U?U?Ui??O?Ui?? O?U?O?.
USU? O?USO?U? O?Ui??U?ai???-Oi??US O?Ui?? Ui??Oi??U?Ui?? O?Oi??U?USO? Oi??Oi??USOi??Ui??ai???O?Oi??O?US 250 U?USU?Oi??O?Oi??USO? O?Oi??O?Ui?? Oi??Oi?? O?Oi?? Oi??U?O? O?Oi??Oi??O? U? Oi??Ui??U?Oi??O? O?U? Ui??Oi??U?Ui?? O?Ui?? Ui??USO? O?Oi?? 50 U?USU?Oi??O?Oi??USO? Oi??Oi??U?O?Ui?? O?Oi??Oi??Ui??O?. Oi??Oi??Ui??O? Oi??O?O? O?O?Oi??Ui??USO? U?Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??U?O?U?O?Ui?? O?O?Ui?? Ui??Oi??USUi??ai???Ui??Oi??US O?U?Ui?? U? Oi??O?US Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??USO? O?Ui?? Oi??USUi?? O?USO?U?ai???Ui??Oi?? U?Oi??U?O? O?Oi??Oi??O? U? Ui??Oi?? USU? 25 U?USU?Oi??O?Oi??USO? O?Ui?? O?Oi??U?USO? Oi??USUi?? O?USO?U?ai???Ui??Oi?? Ui??USai???Oi??U?O?Oi??USUi??O?O? Oi??Ui??Oi?? O?Oi?? Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??O? 50 U?USU?Oi??O?Oi??USO?US O?Ui??ai???Ui??Oi?? Ui??U?Oi??U?O? Oi??O?O? U? O?Oi??USO? O?Oi?? Ui??Ui??USUi??ai???Ui??Oi?? U?Ui??Oi??Oi?? O?Ui??O?. Ui??Oi??Ui??Ui??O? Oi??USUi?? Ui??USO?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??US U?Oi??U?O? U?USUi??Ui??ai???Ui??Oi??US HD U? O?Ui??ai???O?O?O?US O?Ui?? Oi??Oi??U?O?Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??USUi?? Ui??U?O? Oi??O?Oi??Ui??Ui??ai???Ui??Oi?? U? O?Ui?? Oi??U?O? Oi??O?Oi??Ui??US Oi??O?O?Oi??Oi??Ui??Oi??US O?Oi??U?Oi??Ui??US Oi??Oi??Ui??U?US U?Oi??U?USO?O? U? Oi??O?US O?USO? Oi??O? Ui??USO?Oi??Ui?? Ui??U?Oi??O? Ui??USOi??O? O?Oi??Oi??US Oi??U?Ui??Ui?? O?Oi??O?USO?Ui?? O?Ui?? U?O?O? U? U?Oi??Oi?? O?U?Ui??USO?U?Ui??Ui??O?U?Oi??Ui?? O?Oi??Oi??USU?Ui??Oi??US Ui??U?Oi??US Oi??O?O?.
O?Ui??Oi??Ui??US Oi??USUi?? Ui??O?Oi??USOi?? U? Oi??Ui??O?USOi??O?Oi??O? O?Oi?? Ui??U?O? Oi??U?O? O?USai???Ui??O?USOi?? Ui??O?O?Ui??O?O? Oi??Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi?? O?Oi??USO? O?Ui??Ui??Oi?? O?Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??Oi??O?Ui??Oi??O? O?Oi??U?USO? Oi??Oi??USOi??Ui??ai???O?Oi??O?US Ui??U?Oi??ai???Ui??Oi??US U?O?Oi??O?Ui??O? O?USO?U?ai???Ui??Oi??US O?Ui??U?ai???-Oi??US Oi??Oi?? O?Oi?? Ui??USO?O? U?Ui??Oi??U?Oi??USai???Ui??Oi??US O?Ui??ai???U?Oi??Ui??Ui?? Oi??U?O? Ui??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??USUi??OY Oi??O? Ui??USai???O?U?Oi??Ui?? U?U?O? U?Ui?? O?Ui??O? Oi??USUi?? Ui??O?Oi??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui??O?U?Oi??Oi??US Oi??USUi?? U?Ui??Oi??U?Oi??US Oi??O?O? Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??USOi??O?Ui?? Oi??O? Oi??O?Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? O?O?Ui?? O?Oi??USOi?? Ui??Oi??Oi??U?Ui??Oi??O? O?Oi??Oi??O?Ui?? O?O?Ui?? O?Oi??Oi??US Oi??Oi??USOi??Ui??ai???O?Oi??O?US O?Oi??O?Ui??O? Oi??USUi?? O?USO?U?ai???Ui??Oi?? Ui??Ui??Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??U?Oi??O? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??USai???U?USOi??Ui??O?.
O?Oi?? O?U?U?O?O? O?Oi??Ui?? 2002 Ui??USUi??Oi??O?US O?U? U?Ui??U?Oi??Ui??US O?U?O?USO?Oi?? U? NEC O?Oi??Ui??USUi?? U?Oi??U?O?Ui??O? U?Ui?? O?Oi?? O?Oi??Oi??O? Ui??U?O?US O?USO?U? Oi??O?USO? O?Oi?? O?Oi??U?USO? Oi??Oi??USOi??Ui??ai???O?Oi??O?US O?O?USOi??Oi?? O?Oi??Ui??Oi??O? O?USO?U?ai???Ui??Oi??US O?Ui??U?-Oi??US Oi??Oi?? O?Ui?? Ui??Oi??Ui??O?US O?O?USUi?? O?U?O?Oi??Ui??Ui??O?. Oi??USUi?? O?USO?U?ai???Ui??Oi??US Oi??O?USO? Ui??USO? O?Oi?? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? Oi??O? Ui??USO?Oi??Ui??Oi??US O?O?US O?Oi??Oi??O?Ui?? O?O?Ui?? U? O?Oi??O? O?Ui??U?Oi??Ui?? HD DVD U?Oi??Oi??O? O?Oi??O?Oi??Oi?? O?O?Ui??O?. Oi??USUi?? U?Ui??Oi??U?Oi??US Ui??O?Ui?? Oi??O? O?USO?U?ai???Ui??Oi??US O?Ui??U?-Oi??US O?Oi??Oi??Ui?? O?O? U? O?Oi?? Oi??O?O?O?Oi??US Oi??Ui??Oi?? O?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? O?USO?O?Oi??US Oi??O? O?U?US U?Oi??Oi??O?Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi?? U?Ui??US O?O?O? U?Ui??U?Oi??Ui??US O?U?Ui??USO? Playstation 3 Oi??Oi?? O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??U?Ui??ai???U?U?Ui??Ui?? O?USO?U?ai???Ui??Oi?? Oi??U?Oi??Ui??Ui?? O?Oi??O?Oi??Oi?? U?Oi??O? U? Ui??Oi??O?Ui??U? O?Oi??O?O?Oi??Ui?? Oi??Oi?? Ui??Ui?? U?Ui?? Oi??U?O?O?Oi??Ui?? Ui??USai???O?Oi??Ui??USO?.
O?USO?U?ai???Ui??Oi??US O?Ui??U?ai???-Oi??US O?Oi??Ui??O?Ui?? Oi??USUi?? Oi??Ui??Oi??O?O? O?O?Ui??O? U? O?Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??Ui??US U?Ui?? O?Oi?? U?USO?Oi??U?O? O?Oi??U?Oi??Ui??USai???Ui??Oi??US HD U? 3D O?Oi??O?O?Ui??O?O? O?Oi??USO?O?U?U? O?Ui?? Oi??Oi?? O?Oi??Oi??Ui??O? U?Ui?? O?Ui?? O?Ui??U?Oi??Ui?? USU?US Oi??O? U?Ui??Oi??U?Oi??USai???Ui??Oi??US Ui??Ui??Ui?? O?Oi?? Oi??USUi?? Ui??USO?O? Ui??Oi??Oi??Oi?? O?U?USOi??Ui??O?.