تگ لوازم التحریر
C2150-508
 
کد کالا

 

داخل خارج موارد استفاده
 F602 23×165

[mm]

23×300

[mm]

30×230[mm]

30×262

[mm]

لوازم آرایش

لوازم التحریر

 

این تگ عمدتا برای لوازم التحریر و بیشتر برای کالاهایی که دارای طول زیادی هستند، استفاده می شود و امکان در دسترس بودن کالا برای مشتری و همچنین عدم وجود سرقت در فروشگاه را برای فروشنده فراهم می سازد.

 

However, the issue can be easily solved by going through the restrictions menu shown above and implementing a pin for all https://www.spying.ninja/ in-app purchases