• تگ چند هشداری: قابلیت هشدار در هنگام قطع سیم و همچنین خروج از فروشگاه را توسط گیت دارد.
  • راه اندازی و نصب آسان
  • متنوع در محصول و کاربرد

 

 

cheshme3
buy windows 10 professional key
http://www.motorup.com.au
تگ اسپایدر
تگ اسپایدر جعبه (Spider Tag)
طولعمر باطری قدرت هشدار صدا طول سیم وضعیت کالا رنگ اندازه فرکانس کد کالا
3 سال 90[db] 64[cm] موجود مشکیطوسی 45[mm] 8.2MHz58KHz T504 
3 سال 95[db] 80/90/ 110/120[cm] موجود مشکیطوسی 73[mm] 8.2MHz58KHz T090/B 
این تگ ها به صورت همزمان RF , AM هستند.

Here are some of the many ways in which students and teachers can use google docs to make learning easier and more efficient teachers can discover https://college-homework-help.org online college homework help who is not participating and have the opportunity to correct the situation