تگ اسپایدر جعبه RF&AM - کوچک (Spider Tag)

  • این تگها خود دارای باطری بوده و آلارم دار هستند. همزمان دارای فرکانس کاری RF , AM  هستند. قطر آن 45 میلیمتر و طوسی رنگ است.
  • تگ چند هشداری: قابلیت هشدار در هنگام قطع سیم و همچنین خروج از فروشگاه را توسط گیت دارد.
  • راه اندازی و نصب آسان
  • متنوع در محصول و کاربرد

Now, we just take writing a reaction paper by https://samedaypaper.org home our math book and ipad