O?O?U?Ui??ai???Ui??Oi??US Oi??Oi??O?Ui??Oi??O?U?

Oi??U?Oi?? Ui??O?Ui?? Oi??O? O?Oi??Ui?? 1997 Ui??USUi??Oi??O?US O?O?Oi??Oi??O? U?O?Ui??Oi??U? Oi??Oi?? O?Oi?? Ui??U?O?U?Oi?? Oi??O?O?Oi??U?US Oi??U?O? O?Oi??USU? Ui??USai???U?Oi??O?USO?O? Ui??O?USOi??Ui??ai???Oi??US Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui??USai???O?O?O? Oi??USUi?? O?Oi?? Oi??Oi??Ui??US O?U?O? U?Ui?? O?Oi?? O?Ui?? O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??O?Ui?? Oi??Oi??U?Oi??Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??Ui?? Oi??U?O? Oi??Oi?? Ui??Ui??O?O?Oi?? Ui??USai???U?Oi??O?Ui??O? U? Oi??O? O?Ui?? O?Ui??Oi??Ui?? O?Ui?? O?O?O? O?U?O? U?Ui?? Ui??Oi??O?O?USUi?? U?O?Ui??Oi??U?ai???Ui??Oi??U? O?Oi??Oi??US U?Oi??US O?Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? U?Oi??U?O? U?Oi??Oi??O?O?Ui??O?. O?Oi?? O?Oi??Ui?? 2001 Ui??USUi??Oi??O?US Oi??Oi??Ui??ai???Oi??Ui??O?Oi??O?US O?Oi??Oi??US U?O?ai???O?Oi??U?O?ai???Ui??Oi??U? Oi??Oi??O?Ui??Oi??O?US Ui??Oi??Ui??Ui??O? Friendster O?Myspace U? Friends Reunite Oi??O?Oi??O?US O?Oi?? Ui??USOi??Ui?? U?Oi??Oi??O?Oi??Oi??Ui?? O?Ui??USOi??US Ui??Oi??Oi??O?US U?Ui?? U?Oi??O? U? U?Ui??US O?O?O? Oi??O? O?Ui?? Ui??Ui?? O?USU?Oi??US Oi??O?Oi??US Oi??O? O?Ui??ai???Ui??Oi?? Ui??O?O?. O?O?USOi??Oi??US Oi??O? Ui??Oi??O?Ui?? Ui??Ui??U?O? Ui??Ui?? O?Oi??U? O?O?U?Ui??ai???Ui??Oi??US Oi??Oi??O?Ui??Oi??O?US Ui??O?O?Ui??O?O? Oi??USUi?? O?Oi?? Oi??Oi??Ui??US Oi??O?O? U?Ui?? O?Oi?? Ui??U?Oi??Ui?? O?O?USOi??Oi??US O?USU?Oi?? O?Ui??Oi??Ui?? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? Oi??O? Oi??USUi?? O?O?U?Ui??ai???Ui??Oi?? O?Ui?? O?Oi?? O?Ui??O?Ui?? Oi??O?O?. O?O?O? Oi??O? Ui??O?O?U? O?Oi?? U? U?Ui??Ui?? O?U? U?O?ai???O?Oi??U?O? O?USU?Oi?? Ui??Ui?? U?USO?Oi?? O?O?: U?U?O?ai???O?U?Ui?? O?Oi?? O?Oi??Ui?? 2004 U? O?U?USUSO?Oi?? O?Oi?? 2006 U? O?Oi?? U?Oi??O?O? Ui??Ui??O?USUi?? O?Oi??Ui?? Oi??O? Oi??U?O?O?Oi??Oi?? Oi??USUi?? O?Oi??USO?ai???Ui??Oi?? Ui??Ui??U?O? Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui?? O?Oi??Oi??U?USU? U?Oi??Oi??O?Ui??ai??? O?Ui?? O?Ui??ai???Ui??Oi?? O?Oi??U?Oi??Ui??U?Oi??O?Ui??US Oi??O?O?.
O?Oi?? Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? U?U?O?ai???O?U?Ui?? O?Oi?? O?USO? Oi??O? U?Ui?? Ui??U?Ui??U?Oi??Oi??O? U?Oi??Oi??O?Oi?? U?O?Oi??Ui??O? O?O?Oi??U?ai???O?Oi??USUi?? U?O?ai???O?Oi??U?O? Oi??Oi??O?Ui??Oi??O?US O?Ui??USOi??US Ui??Oi??Oi??O?US O?U?O?Ui?? U? Ui??USUi??US Oi??O? Oi??USUi?? U?Oi??Oi??O?Oi??Oi??Ui?? O?O?O? U?Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??Ui?? USU? O?Oi??Oi?? O?Ui?? U?U?O?ai???O?U?Ui?? O?Oi?? Ui??USai???O?Ui??Ui??O? U? Oi??Oi??Ui??O? Oi??O?O? O?O?Oi??Ui??USO? U?Ui?? Oi??O?U?O? Ui??Oi??U? O?Ui??ai???Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??O? Oi??Oi??USUi?? U?U?O?USai???Ui??Oi??US Ui??U?O?Oi??USUi?? Oi??U?O? Oi??O? Oi??USUi?? O?Oi??USO? O?USO?Ui?? Ui??USai???U?Ui??Ui??O?.
O?Oi??USO?ai???Ui??Oi??USUS Ui??Oi??Ui??Ui??O? U?U?O?ai???O?U?Ui?? U? O?U?USUSO?Oi?? Oi??U?O?ai???Ui??Oi??US Oi??Oi??O?O?Oi??Oi??US Ui??Oi?? Oi??Oi?? O?O?USUSOi?? O?Oi??O?Ui??ai???Oi??Ui??O? U? O?Oi??USO?ai???Ui??Oi?? U? O?Oi??U?USO?ai???Ui??Oi??US O?USU?Oi??U? Oi??U?O?ai???Ui??Oi??US O?O?O?Oi??O?US U? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? Oi??O? Oi??O?Oi??Ui??Ui??ai???Ui??Oi?? Oi??Oi?? O?O?USUSOi?? Oi??U?Oi??Ui??Ui??O? O?Oi??O?. Oi??Ui??Oi??U?O?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??ai???Ui??Oi??US O?U?Ui??U?O? O?O?Ui?? O?Oi?? O?Oi??USO? USU?O?USU?O? O?USO?O?Oi?? Oi??O? Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??ai???Ui??Oi??USUS Oi??O?O? U?Ui?? O?Oi?? O?Ui??Oi??Ui??US O?O?U?Ui??ai???Ui??Oi??US O?Ui??U?USO?USU?Ui??US Oi??Ui??Oi??Ui?? U?Oi??O? O?O?Ui?? Oi??O?O?. Oi??U?Oi?? O?Ui??Oi??USUi?? O?Oi??Oi??USO? U?Ui?? O?U?O?O?Oi??Ui?? Oi??U?O? Oi??Oi?? Oi??O? USU? Oi??O?U?Oi??Ui?? O?Oi??Oi??O?Oi?? U?Ui??USO? U? Ui??Oi??Oi??Oi?? O?Oi??O?Ui?? O?U?O? Oi??U?US U?Ui??USU?Oi?? U? O?U?USUSO?Oi?? O?Oi??Oi??U?O?Oi??Ui?? U?Oi??U?US Ui??USO?O?O? Ui??USai???O?U?Oi??Ui??USO? Oi??O? Oi??Oi??USUi?? Oi??O?U?Oi??USU?O? Oi??O?Oi??USOi??O? U?Oi??Ui??Ui?? O?Ui?? Oi??Oi?? O?Ui?? Oi??Oi??Ui??Oi??O? O?Ui??ai???Ui??Oi?? O?Oi??O?Oi??Ui??USO?.
O?U?O?O? O?Oi??O?O?Ui?? O?Oi??O?USO? USOi?? Ui??Ui??O? Oi??O?Oi??Ui??Ui??ai???Ui??Oi??US Oi??Oi??O?Ui??Oi??O?US O?Ui??O?U?US Ui??USUi??USU?Ui??ai???Ui??Oi?? U?Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Oi??O?US Oi??Oi?? O?Ui?? Oi??O?US O?O?USUSOi?? O?Oi??O?Ui??ai???Oi??Ui??O? U?Ui?? O?USU?Oi?? O?Oi??Oi??USO?Oi??Ui?? Oi??U?Ui?? O?O?U?Ui?? Oi??Oi??O?Ui??Oi??O?US Oi??Oi?? Ui??O?Oi??Oi??O? U? O?Oi??O? Oi??O?Oi??Ui??O?O?Ui??US Oi??O? U?O? Oi??O?O?.