Oi??U?O?Oi??O?U? Ui??Ui?? O?Oi??O? Oi??Oi?? Ui??U? U?Ui??Ui??O? ...

Ui??Oi??Ui??Ui??U?Ui?? O?Ui??Ui??Oi??Ui??U? O?U?O?O?Ui?? O?Oi??O?U? Oi??Oi?? O?Oi?? O?O?O? Oi??U?O?Oi??O? Oi??Oi??Oi??Oi??U? Ui??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O? Ui??Ui?? Ui??U? O?U?Oi??Ui??O? O?Oi??Ui?? Ui??Ui??U? Oi??O? O?Oi??O? O?Oi??O?O?Ui?? O?Oi??O?O?.

Ui??Oi??Ui??Ui??U?Ui?? O?Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??Ai?? Leibniz O?Ui??Ui??Oi??Ui?? O?Oi?? O?Ui??Oi??Oi??U?U?Oi??U? O?Oi??U?O? Oi??U?O?Oi??O?U?Ui?? O?Oi??O?U? Ui??Ui?? O?Oi?? U?Oi??Ui??O? Ui??O?Ui??U? O?Oi?? Oi??O?Oi??O? U?U?O?O? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? Oi??O?O?O? O?O?O? Oi??U?O?Oi??O? Oi??Oi?? Ui??Oi??Ui??O? O?Ui?? O?U?O?O?Ui?? O?Oi??O?U? Ui??Oi??O?Ui??O? O?Oi?? O?Oi?? Ui??U?Oi??Oi??Ui??Ui?? O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??Ui?? Ui??Oi??O?Oi?? O?Ui?? O?O?Oi??U?Oi?? Ui??Ui??O?Oi??Oi?? O?Oi??O? U?Oi??Oi??O? O?O?Ui?? O?Ui?? Oi??U?O? O?Oi??O?O?.

O?Oi?? Oi??U?Ui?? O?U?U?Ui?? O?U?U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??U? O?Oi??O? O?Oi?? Oi??O?Oi??O? O?Oi??O?Ui?? Ui??Oi??U? O?Ui?? O?O?O? O?Ui??Oi??O?Ui?? O?Ui?? O?Ui?? O?Oi??O? O?Oi??O?Ui??Oi??U? O?O?Ui??O? Ui??O?U?O?Oi?? U? O?O?U?O? O?Ui??O?U?Ui?? Ui??U? O?U?Ui??O?. O?Oi?? Ui??U?Oi??Oi??Ui??Ui?? O?Oi?? O?Oi??O? Oi??U?U?U?O? O?O?O? Oi??U?O?Oi??O? Ui??O?U?Oi??Ui?? Ui??U? O?U?O? Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??U?Ui??O?U?O? O?O?Oi??Oi?? O?Ui??Ui??O?Ui?? Oi??U? Oi??U?O?Oi??U? O?O?Ui?? Oi??O?O? U? O?Ui?? O?Oi??Oi??Ui??U? O?O?O? Oi??U?O? Oi??Oi?? O?Ui??O? Ui??U? Ui??O?O? O?Oi?? Oi??Oi??Oi?? Oi??U?O? O?U?O?.

O?Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? Oi??U? O?Oi?? O?Oi??O? Ui??O?U?O?Oi?? O?Ui?? O?O?O? Oi??U?O?Oi??O? U?Oi??Oi??O? Ui??U? O?U?O?O? O?Ui??Ui?? O?Ui??O? Ui??O?U?O?Ui?? O?O?O? O?Oi?? O?Oi??O?O? O?U?O?O?Oi??U? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??U? U?U?Oi??O? U? Ui??O?O?O? O?Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? U?Oi??Oi??Ui??Ui?? O?U?O?O?Oi??U? Ui??Oi??Oi??O? Ui??U? Ui??Ui??O?.

O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Oi??O?Ui?? Oi??U? O?Oi??O? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Oi??U? O?Oi??O? O?O?U?O? Oi??O?O?O? O?O?O? Oi??U?O?Oi??O? O?Oi?? U?Oi??O?U?O?U? Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??U? U?U?Oi??O? Ui??Ui?? O?O?U?Oi??Ui??O? Oi??O? O?O?U?O? Oi??O?U?O?Ui?? O?U?O?O?Oi?? O?Ui?? Oi??U?O? U?U?O?U?U?Oi??U? Ui??Ui??O?.

Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui?? Oi??U?Ui?? O?U?Ui?? O?Oi??Ui??U?Ui??Oi??O?U? O?U?Oi??Ui??O?O? O?U?O?O?Ui?? Ui??Oi??Ui??U?O?U? O?Oi??O?U? O?O?O? Oi??U?O?Oi??O? Oi??Oi?? O?Oi?? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? O?Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??O?Oi??O? Ui??Ui??O? O?Ui?? Oi??U?Oi??U?Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui?? O?O?O? Oi??U?O?Oi??O? O?Oi?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??O? Ui??Oi??U?O? O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??U? U?U?Oi??O?O? Oi??U?O? Oi??Oi?? O?Ui??O? Ui??U? Ui??O?O?.

Oi??Ui??O?O?Ui?? Ui??Oi??Ui??O? O?O?Ui?? Oi??U?O?Oi??O? Ui??Oi?? O?Ui?? O?U?O?O?Ui?? O?Oi??O?U? O?Oi??Oi??U? Oi??U?Ui??U?Ui?? O?Oi??Oi?? Ui??U?O?O? Oi??Ui??Oi?? O?U?U?Ui?? U?O?Ui??U? Ui??Ui??Oi??Oi?? Ui??U? O?U?O? Ui??Ui?? Oi??U?O?Oi??O? Ui??Oi?? Ui??Oi??O?Oi?? O?Ui?? O?Oi??Oi??O?Ui?? Ui??Ui??U? Oi??O? O?Oi??O? O?Oi??O?Ui??O?.

O?Ui?? U?U?O?Ui?? Ui??Oi??Ui??Ui??U?Ui?? O?Ui??Ui??Oi??Ui??U? O?Oi?? O?Ui??Oi??Oi??U?U?Oi??U? Oi??U?Ui?? Oi??U?O?O? Oi??U?O?Oi??O? Ui??Oi?? Ui??U? O?U?Oi??Ui??Ui??O? O?Oi?? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? Oi??Oi??O?Oi??Ui?? Oi??O? Oi??U?O? Ui??Oi??Oi??U?O?O? Ui??Ui??Ui??O? U? O?Ui??Oi?? Ui??U?U?O? O?Ui??Ui??Oi?? Oi??U?O?Oi??U?O? U?Oi??O?O?.