جداکننده برقی تگ سنسورماتیک

جداکننده دستی تگ سنسورماتیک بصورت برقی این نوع تگ خاص را باز می کند.

این نوع جداکننده به دو صورت توکار یا روکار برای صندوق فروش CHECK OUT طراحی شده اند. Fifth-graders ethan wickstrom and logan linhardt both said that using the ipads has been fun and research paper writer of https://paper-writer.org/ they’ve learned a lot more than they would have without them