لیبل های RF

تعداد رنگ ها فرکانس وضعیت کالا کد کالا
1000 عدد در یک رول20رول در یک جعبه سفید/ بارکددار 8.2MHz موجود 4040[mm]
1000 عدد در یک رول20رول در یک جعبه سفید/ بارکددار 8.2MHz موجود 5050[mm]
1000 عدد در یک رول20رول در یک جعبه شفاف(tranparent) 8.2MHz موجود 2065[mm]
لیبل امنیتی (EAS Label)

cheshme3

cheshme3